Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna terapia logopedyczna 768x768

W jaki celu przeprowadza się zajęcia logopedyczne?

Terapia logopedyczna może być przeprowadzana w czterech podstawowych kierunkach, a więc: 

Na czym polega terapia?

Terapia logopedyczna wykorzystywana jest najczęściej do stymulowania prawidłowego rozwoju zdolności werbalnych oraz korygowania wad wymowy u dziecka, takich jak niewymawiane głoski syczące S, Z, C bądź głoska R.

To, jakie metody pracy zostaną zastosowane uzależnione jest od tego, z jakimi problemami mierzy się pacjent, a także od jego wieku – wyjaśnia przedstawiciel Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie – w przypadku dzieci używa się różnego rodzaju zadań w formie zabawy, do których mały pacjent powinien zostać odpowiednio zachęcony przez terapeutę.

Do terapii logopedycznej kwalifikują się zaburzenia, które zdążyły już wejść dziecku w nawyk – im wcześniej terapia zostanie podjęta, tym łatwiej będzie te błędne nawyki skorygować. Niemniej jednak terapia i tak wymaga od pacjenta sporo pracy, dlatego bardzo istotna jest rola terapeuty, który w czasie zajęć tworzy odpowiednią atmosferę i zachęca do wykonywania zadań, jak i rodziców, którzy powinni stanowić wsparcie dla dziecka. 

Ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć

W zależności od natury problemu, z jakim mierzy się pacjent, wykonywane w czasie zajęć ćwiczenia mogą polegać na: 

Czy zajęcia wystarczą?

Usprawnianie mowy to zadanie dużo bardziej skomplikowane, niż uczestnictwo w zajęciach z terapeutą. Do wypracowania pożądanego efektu konieczne jest również zaangażowanie rodziców, którzy powinni współpracować z logopedą, pomagać dziecku w realizacji postawionych zadań oraz kontrolować jego bieżące postępy. Bez tego nawet najlepsza terapia okaże się bezskuteczna.