Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna integracja sensoryczna 768x768

Dr Jean Ayres (1920–1989), psycholog, terapeuta i pracownik naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego w USA jest twórcą teorii integracji sensorycznej. Badaczka sformułowała hipotezy, które wykazywały związek pomiędzy procesami integracji sensorycznej, a procesami uczenia się. Skonstruowała również narzędzia badawcze stosowane do mierzenia, jakości odbieranych i przetwarzanych bodźców, czyli prowadzenia diagnozy. 

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) – dla kogo?

Terapia SI dedykowana jest dla wszystkich osób, u których można zaobserwować: 

Terapię SI można stosować w pracy z osobami z różnymi zaburzeniami rozwojowymi takimi jak: niepełnosprawność intelektualna, wzorkowa, słuchowa i ruchowa, całościowe zaburzenia rozwojowe (Autyzm i Zespół Aspergera, Mózgowe Porażenie Dziecięce, zespoły wad wrodzonych, dzieci z tzw. grupy ryzyka (np. wcześniaki). 

Efekty Terapii SI

Terapia Integracji Sensorycznej poprawia funkcjonowanie człowieka w wielu różnych obszarach i aspektach: