Sala Doświadczenia Świata

Sala Doświadczenia Świata sala doswiadczenia swiata 768x768

Czym jest terapia Snoezelen?

Terapia Snoezelen, czyli terapia wielozmysłowa (znana również jako terapia w Sali Doświadczania Świata) to forma wsparcia rozwoju dzieci poprzez poznawanie przez nie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu.

Istotnym celem terapii jest praca nad postrzeganiem siebie i otoczenia. Stwarza ona także możliwości odprężenia, relaksu i wyciszenia w przypadku dzieci nadpobudliwych oraz eksplorowania w przypadku dzieci wycofanych, lękowych.

Jest dobierana indywidualnie do potrzeb dziecka, aby mogło ono w bezpiecznej, wygodnej przestrzeni budować poczucie własnej wartości i zaufania, zwiększając jednocześnie umiejętności komunikacyjne.

Terapia Snoezelen poprzez dostarczanie zróżnicowanych bodźców sensorycznych – m.in. muzyka, efekty świetlne, obrazy i łagodne wibracje – pobudza zmysły do działania, stanowiąc ważny element w procesie rozwoju każdego dziecka. 

Dla kogo zalecana jest terapia Snoezelen?

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata są w Polsce znane głównie jako metoda stosowana do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, jednak jako terapia wielozmysłowa sprawdza się również u dzieci nadpobudliwych, z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz w zaburzeniach lękowych czy zaburzeniach zachowania i emocji.

W przypadku dzieci w kryzysie, które przeszły traumę albo mają problemy w domu czy szkole, terapia Snoezelen stanowi doskonałą odskocznię od stresów dnia codziennego i wspomaga ich naturalny rozwój.

Z zajęć w Sali Doświadczania Świata korzystają również dzieci zdrowe, by w bezpiecznym otoczeniu rozwijać wrodzoną kreatywność – bez telewizorów, telefonów, ostrych świateł czy dźwięków.

Korzyści płynące z terapii Snoezelen

Terapia Snoezelen oddziałuje pozytywnie na deficyty zmysłowe, fizyczne i poznawcze, umożliwiając stymulację lub odprężenie. W efekcie terapia: